İLETİŞİM

Abdi İbrahim Tower

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4 Maslak - Sarıyer 34467 İstanbul

(212) 366 84 00 info@abdiibrahim.com.tr

Başvuruların
Değerlendirilmesi

Başvurular aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.    

 

Bölüm

Puanlama

1. Etki Potansiyeli

35    

1.1. Sorunun detaylı analiz edilmiş olması

10

1.2. Çözümün yerelle ilişkisi, sağladığı fayda ve uygulanabilirliği

10

1.3 Yaratılmak istenilen etkiye dair bilinç seviyesi

5

1.4. Yaratılan etki/etki potansiyeli

10

2. İnovasyon Seviyesi

20

2.1 Hedeflere ulaşma yolunda yenilikçi yöntem ve araç kullanımı

10

2.2 Girişimin yeni ya da daha önce ele alınmamış bir konu ya da gruba yönelik olması

10

3Başvuru Sahibi Ekip    

20    

3.1. Konuya olan adanmışlık    

10    

3.2. Liderlik becerileri

10

4. Ölçeklenme ve Sürdürülebilirlik Potansiyeli

25

4.1 Sosyal girişimin bir tüzel kişiliğinin  olması

5

4.1. Ölçeklenme potansiyeli

10    

4.2. Finansal sürdürülebilirliği

10

YUKARI ÇIK